Literatura

podstawowa:

Piotr Metzger
Anatomia PC
Helion
http://helion.pl/ksiazki/anatomia-pc-wydanie-xi-piotr-metzger,anat11.htm

Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla
ABC sam składam komputer
Helion
http://helion.pl/ksiazki/abc-sam-skladam-komputer-wydanie-iv-bartosz-danowski-andrzej-pyrchla,abcss4.htm

uzupełniająca:

Barrie Sosinsky
Sieci komputerowe. Biblia
Helion
http://helion.pl/ksiazki/sieci-komputerowe-biblia-barrie-sosinsky,siekbi.htm