Punkty - punktacja czasopism i konferencji

Program umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji o czasopismach i konferencjach punktowanych. Dane zostały zaimportowane z arkusza dołączonego do komunikatu Ministerstwa (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

Aplikacja przy każdym starcie dokonuje importu i konwersji danych, stąd możliwe opóźnienie (w zależności od wydajności komputera/urządzenia mobilnego). Dzięki temu baza przechowywana jest off-line i program nie wymaga połączenia z internetem do działania.

W wersji ze stycznia 2020: zaktualizowano bazę czasopism i konferencji, ze względu na zmianę numeracji w komunikacie ministerstwa program przeprowadza konwersję pliku z ulubionymi (w Windows plik ma nazwę punkty_fav20.dat), dodano wskaźnik postępu przy imporcie bazy danych, poprawiono zgodność z systemem Android 9 oraz iOS 13 (włącznie z trybem ciemnym/dark mode).

W wersji z 17.08.2019: poprawiono błąd przy kopiowaniu danych konferencji, przyspieszono prezentację danych (wpisy ładowane są paczkami po 50szt.)

W wersji z 14.08.2019 dodano: możliwość zaznaczania ulubionych pozycji (po kliknięciu w serduszko w Windows lub długim pacnięciu w serduszko - long tap - w Android), ulubione można wybrać w filtrze. W systemie Windows ulubione przechowywane są w profilu użytkownika, w pliku Dokumenty\punkty_fav.dat

W wersji z 11.08.2019 dodano: możliwość kopiowania danych (po dwu-kliknięciu w Windows lub długim pacnięciu - long tap - w Android), po kliknięciu lub dotknięciu etykiety z liczbą pozycji można ukryć panel z filtrami (przydatne dla małych ekranów), przyspieszono wczytywanie i filtrowanie danych (szczególnie w Windows).

Przycisk Dyscypliny pozwala wybrać dyscypliny oraz sposób filtrowania (przełącznik w prawym górym rogu).

Do pobrania:
Wersja portable dla MS Windows (trzeba rozpakować archiwum do dowolnego katalogu) - baza danych zgodna z komunikatem z 18.12.2019r.

Wersja dla Android (APK dla Android >5.1) - baza danych zgodna z komunikatem z 18.12.2019r.

Wersja dla Android (dla Android>5.1) - baza danych zgodna z komunikatem z 18.12.2019r.

Wersja dla iOS - baza danych zgodna z komunikatem z 18.12.2019r.

Program Punkty wersja dla MS Windows
Program Punkty wersja dla Android
Program Punkty wersja dla iOS


Program jest bezpłatny i oferowany wg zasady "as-is". Autor nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyniki wyszukiwania i prezentowane dane wynikowe. Punktację należy zawsze sprawdzić w aktualnych, oficjalnych dokumentach Ministerstwa.