Interfejsy człowiek–komputer w aplikacjach wieloplatformowych dla IoT

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Materiały do wykładów:
Prezentacja