Aplikacje mobilne dla systemu iOS

W związku z decyzją o zawieszeniu stacjonarnych zajęć na Politechnice Śląskiej zajęcia z przedmiotu Aplikacje mobilne dla systemu iOS będą prowadzone w trybie zdalnym. Karta przedmiotu nie wymaga zmian. Forma egzaminu zostanie ustalona w zależności od sytuacji na końcu semestru.

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Tematyka projektów, wymagania do zaliczenia efektów w ramach pracy zdalnej (aktualizacja 2020-05-15: wymagania dla efektów 3 i 4, sugerowane terminy, zapowiedź egzaminu)

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie podały składu zespołu i tematu projektu, proszę o pilne wysłanie maila z tymi informacjami!

Bardzo proszę w korespondencji mailowej używać w temacie znacznika [IOS] i nazwy projektu. Dziękuję :)

Materiały do wykładów:


Hasło:

Galeria ukończonych projektów