Aplikacje mobilne dla systemu iOS

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Galeria ukończonych projektówPrzykłady:

SWIFT/OBJECTIVE C:
Przykładowe projekty - kod źródłowy

CORDOVA/PHONEGAP:
Dokumentacja systemu Cordova/Phonegap
Dokumentacja biblioteki jQuery mobile
Przykładowy projekt z mapką i galerią - kod źródłowy

LOVE/Lua:
Dokumentacja języka Lua
Przykładowy projekt gra shooter - kod źródłowy

BASIC for iOS (B4i):
Strona producenta
Przykładowy projekt przeglądarka - kod źródłowy

RAD STUDIO:
Dokumentacja i tutoriale
Przykładowy projekt - kod źródłowy