Literatura

podstawowa:

Agnieszka Snarska
Makropolecenia w Excelu. Opis języka VBA na przykładach
Mikom-PWN
http://www.gandalf.com.pl/b/makropolecenia-w-excelu/

Sergiusz Flanczewski
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji
Helion
http://helion.pl/ksiazki/excel-tworzenie-zaawansowanych-aplikacji-sergiusz-flanczewski,extzaa.htm

uzupełniająca:

Krzysztof Masłowski
Excel (...) Ćwiczenia zaawansowane
(wiele wydań dla różnych wersji programu)

Helion
http://helion.pl/search?szukaj=Krzysztof%20Mas%B3owski

maciej Gonet
Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II
Helion
http://helion.pl/ksiazki/excel-w-obliczeniach-naukowych-i-inzynierskich-wydanie-ii-maciej-gonet,exwob2.htm

Zbigniew Smogur
Excel w zastosowaniach inżynieryjnych
Helion
http://helion.pl/ksiazki/excel-w-zastosowaniach-inzynieryjnych-zbigniew-smogur,excinz.htm