Literatura

Podstawy programowania

podstawowa:

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II
Helion
http://helion.pl/ksiazki/jezyk-ansi-c-programowanie-wydanie-ii-brian-w-kernighan-dennis-m-ritchie,jansic.htm

uzupełniająca: