Literatura

Programowanie dokumentów (DHTML, LaTeX)

podstawowa:

Elizabeth Castro
Po prostu HTML, XHTML i CSS
Helion
http://helion.pl/ksiazki/pphxc4.htm

Bartosz Danowski
HTML i XHTML. Ćwiczenia praktyczne
Helion
http://helion.pl/ksiazki/cwhtxh.htm

Marcin Lis
JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Helion
http://helion.pl/ksiazki/cwjas2.htm

Tom Negrino, Dori Smith
Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI
Helion
http://helion.pl/ksiazki/ppjsaj.htm

Wikibooks community
JavaScript (ang.)
Wikibooks
http://en.wikibooks.org/wiki/JavaScript

Antoni Diller
LaTeX. Wiersz po wierszu
Helion
http://helion.pl/ksiazki/latex.htm

Paweł Łupkowski
LaTeX. Leksykon kieszonkowy
Helion
http://helion.pl/ksiazki/latelk.htm

Lamport Leslie
LATEX System opracowywania dokumentów. Podręcznik i przewodnik użytkownika.
WNT
http://www.wnt.com.pl/product.php?action=0&prod_id=457&hot=1

Wikibooks community
LaTeX (ang.)
Wikibooks (również w wersji pdf do ściągnięcia)
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

uzupełniająca: