Literatura

podstawowa:

Marcin Lis
SQL. Ćwiczenia praktyczne
Helion
http://helion.pl/ksiazki/cwsql2.htm

Date C. J., Darwen H.
SQL. Omówienie standardu języka
WNT
http://www.wnt.com.pl/product.php?action=0&prod_id=1088&hot=1

Luke Welling, Laura Thomson
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty.
Helion
http://helion.pl/ksiazki/phmsv3.htm
(uzupełniająco)

uzupełniająca: