Literatura

Wprowadzenie do informatyki

podstawowa:

dr inż. Marek Żabka
Strona z materiałami dydaktycznymi

http://orlicz.matfiz.polsl.pl/marek.zabka/

Marek Żabka
Krótki kurs LaTeX2E

http://orlicz.matfiz.polsl.pl/marek.zabka/matw/miniskrypttex.pdf

Ryszard Paweł Kostecki
W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w Pi do e minut

http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/kurs_latexa.pdf

Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna i Elisabeth Schlegl
Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2E

http://www.sroczynski.pl/winf/lshort2e.pdf

Antoni Diller
LaTeX. Wiersz po wierszu
Helion
http://helion.pl/ksiazki/latex.htm

Paweł Łupkowski
LaTeX. Leksykon kieszonkowy
Helion
http://helion.pl/ksiazki/latelk.htm

Lamport Leslie
LATEX System opracowywania dokumentów. Podręcznik i przewodnik użytkownika.
WNT
http://www.techniczna.com.pl/skroty/83-204-2878-5.htm

Wikibooks community
LaTeX (ang.)
Wikibooks (również w wersji pdf do ściągnięcia)
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz
Latex. Podręcznik Użytkownika
Wydawnictwo PLJ
http://www.zsjpw.iiar.pwr.wroc.pl/%7Ewojtek/cmsimple3_3/?download=KSIAZKA.PDF

Rafajłowicz Ewaryst, Myszka Wojciech
Latex - zaawansowane narzędzia
Akademicka Oficyna Wydawnicza
http://www.zsjpw.iiar.pwr.wroc.pl/%7Ewojtek/cmsimple3_3/?download=TOM2ALL.pdf

uzupełniająca: