Laboratorium techniki komputerowej

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Literatura

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w blokach po 4h.

Instrukcje do ćw. laboratoryjnych:
Lab. 1: Montaż, serwis i konfiguracja komputera klasy PC
Lab. 2: Konfiguracja pamięci masowych
Lab. 3: Sieci lokalne
Lab. 4: Urządzenia peryferyjne