Laboratorium techniki komputerowej

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Literatura

Pierwszą część - 5 zajęć - dla wszystkich sekcji laboratoryjnych prowadził dr inż. Andrzej Sikora. Za tą część można otrzymać łącznie 30pkt.

Instrukcje do kolejnych ćw. laboratoryjnych:
Lab. 2: Montaż, serwis i konfiguracja komputera klasy PC
Lab. 3: Konfiguracja pamięci masowych
Lab. 4: Sieci lokalne