Programowanie w języku Lua

Karta przedmiotu

Wykłady odbywają się według harmonogramu: 4.10, 11.10, 18.10, 8.11 (pozostałe terminy zostaną uzupełnione).

przykłady z wykładu

Ramowe tematy projektów:

  1. Biblioteki graficzne dla Lua: grafika żółwia (oraz wxWidgets) - przegląd możliwości, aplikacja demonstrująca możliwości bibliotek, np. wizualizacja danych z grida.
  2. Programowanie aplikacji GUI dla Windows w Lua (np. biblioteka VCL Lua).
  3. Silniki gier wykorzystujące Lua: szczegóły LÖVE, Corona SDK z przykładowymi programami, przegląd pozostałych, gra demonstrująca szczegółowe możliwości wybranej biblioteki.
  4. Integracja języka Lua z oprogramowaniem win32, .NET - rekompilacja biblioteki dll, używanie biblioteki dll, włączanie interpretera do własnego kodu, przykład zautomatyzowanej aplikacji (lub demo typu mockup).