Praktyki

Informacje na temat praktyk na stronie wydziałowej: https://ms.polsl.pl/praktyki