Programowanie I - język C

Literatura

Wykład prowadzi: dr inż. Janusz Słupik - strona przedmiotu (karta, wykłady, zadania)

Wytyczne do sprawozdania i tematy projektów

Programy:
Przykład 1: podstawy
Przykład 2: pętle
Przykład 3: funkcje standardowe
Przykład 4: funkcje - deklaracje i definicje
Przykład 5: operacje na tekstach, złożone warunki logiczne
Przykład 6: parametry linii poleceń, operacje na tekstach
Przykład 7: przykład dla switch, wejście i wyjście standardowe
Przykład 8: projekt: rozwiązywanie równania
Przykład 9: wskaźniki, funkcje, rekurencja
Przykład 10: tablice
Przykład 11: dynamiczna alokacja pamięci
Przykład 12: czytanie i zapis do pliku
Przykład 13: tablice jednowymiarowe, czytanie i zapis do pliku
Przykład 14: sortowanie metodą bąbelkową
Przykład 15: wyszukiwanie ciągu znaków
Przykład 16: wyszukiwanie ciągu znaków - rozwiązanie