Aplikacje mobilne - projekt zespołowy

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Terminy egzaminów: 25.06, 28.06, 13.09.2019 godz. 14:00-16:00 lab. 510

Tematyka projektów

Literatura