Przykład 1: podstawy

To jest najprostszy program w języku Java.
Przewodnik po IDE: http://www.vogella.com/tutorials/Eclipse/article.html (do pkt. 13)

  1. Przygotuj IDE Eclipse do pracy
  2. Stworz projekt testowy i za pomocą kreatorów wprowadź kod jak niżej (CTRL+spacja w edytorze)
  3. Uruchom kod wewnątrz IDE
  4. Wyeksportuj kod i uruchom poza IDE z linii poleceń (java -classpath pakiet.jar nazwa_klasy)
  5. W IDE sprowokuj błędy: brak średnika, tekst w apostrofach zamiast cudzysłowów, nie domknięty cudzysłów, nazwa metody printl zamiast println; zobacz jakie są komunikaty, sprawdź jak działa autopoprawka (CTRL+1)