Przykład 10: parametry linii poleceń

  1. Napisz program wyświetlający ponumerowaną listę parametrów linii poleceń w odwrotnej kolejności. Wykorzystaj pętlę WHILE.
  2. Zapoznaj się z Tutorialem.
  3. Napisz przykład wywołujący wybraną metodę prostej klasy zwracającą wynik z użyciem mechanizmów refleksji.