Przykład 11: konstruktory

  1. Zaproponuj i dodaj konstruktory do klasy ZbiorLiczb.