Przykład 12: dziedziczenie

  1. Napisz program testujący klasę Punkt3D i jej wszystkie konstruktory. Czy wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej jest wszędzie konieczne?
  2. Zaprojektuj klasę Punkt3DKolor, z polem koloru zapisanym jako wartości RGB (0..255). Dodaj i przetestuj odpowiednie metody.
  3. Napisz klasę Stos, realizującą ideę stosu z metodami wrzuc (push) i zdejmij (pop). Wartości przechowywane będą w tablicy. Rozmiar tablicy podajemy w konstruktorze klasy. Stos będzie stosowany w następnym zadaniu - wynika z tego jego specyfikacja.
  4. Napisz program kalkulator, obliczający wartość wyrażenia podanego w linii poleceń w Odwrotnej Notacji Polskiej (kolejne liczby i operatory odseparowane odstępami).
  5. korzystając z klasy Stack (java.util.Stack) zbuduj klasę SuperStos o metodach identycznych jak Stos. Wykorzystaj ją w programie kalkulator.