Przykład 15: tworzenie i zgłaszanie własnych wyjątków

  1. Zaproponuj i przetestuj wyjątki zgłaszane przez klasę Prostokat z przykładu 8.
  2. Zaproponuj i przetestuj wyjątki zgłaszane przez klasę Punkt3DKolor z przykładu 12.
  3. Zaprojektuj obsługę błędów w klasie Kalkulator z przykładu 12 za pomocą wyjątków.