Przykład 16: klasy abstrakcyjne, polimorfizm

  1. Napisz klasę Chmura losujacą n punktow w wersjach zwyklych, 3d i kolorowych, wyświetlającą punkty niezależnie od ich typu.
  2. Przeanalizuj program z przykładu: Zadanie do p.16. Dlaczego występuje wyjątek?