Przykład 18: wejście danych, kalendarze i daty

  1. Napisz klasę Kalendarz, implementujacą interfejsy WyswietlajacyWTabeli oraz WyswietlajacyWHTML. Klasa powinna umożliwiać podanie, dla jakiego miesiąca i roku przechowuje kalendarz oraz metody NatepnyMiesiac i PoprzedniMiesiac.
  2. Napisz klasę KalendarzOznaczony, dodającą do klasy Kalendarz możliwość przechowywania tablicy ważnych dat, oznaczanych gwiazdką na wydruku.
  3. Napisz klasę RocznyKalendarz, wyświetlającą kalendarz na cały rok.