Przykład 2: typy, deklaracje i operatory

Program demonstruje typy proste w języku Java.
Zadanie polega na dokładnym przetestowaniu wszystkich typów, z uwzględnieniem konwersji typów liczbowych, przepełnienia przy wykonywaniu obliczeń, a także przynajmniej części operatorów logicznych i bitowych.