Przykład 21: iteratory

  1. Uzupełnij klasę MojeDane o obsługę iteratora zgodnego z interfejsem Iterable. Dodaj kod testujący.