Przykład 22: kontenery

  1. Zmień klasę ChmuraPunktow tak, aby wykorzystać ArrayList.