Przykład 23: Generyki, typy uogólnione, typy ogólne

  1. Napisz opakowanie pozwalające przechowywać dane 3 różnych typów.