Przykład 24. Wątki

  1. Napisz klasę licznik przechowującą liczbę całkowitą. Napisz program zwiększający wielokrotnie licznik w kilku wątkach.