Przykład 25. Synchronizacja dostępu do zasobów w aplikacji wielowątkowej

  1. Jaką wartość powinien zwracać przykładowy kod, a jaką zwraca? Dlaczego?
  2. Przetestuj rozwiązania z synchronizacją w metodzie run() i z synchronizacją w metodzie increment(). Które rozwiązanie jest lepsze?
  3. Uzupełnij program o kod obsługujący przerwanie wątku, przetestuj.
  4. Przepisz program z wykorzystaniem obiektów klasy ReentrantLock z pakietu java.util.concurrent.