Przykad 46. Aplikacje

Napisz aplikacj 1 LUB 2:

  1. Napisz edytor grafiki wektorowej (pamitajcy list figur geometrycznych), pozwalajcy usuwa i zmienia pooenie figur. Edytor powinien zapisywa i odczytywa projekty z pliku tekstowego.
  2. Napisz edytor-kreator HTML, pozwalajcy generowa dokumenty zawierajce podstawowe elementy: tekst, obrazek, list numerowan, list wypunktowan (o dowolnej liczbie pozycji), link do innej strony - w dowolnej kolejnoci. Edytor powinien umoliwia stosowanie szablonw definiujcych wygld strony.