Przykad 53. Bazy danych

Napisz aplikacj wywietlajc w programie okienkowym zawarto wybranych kolumn z wybranej tabeli z bazy danych.