Przykład 6: tablice

  1. Napisz program, w którym zostanie utworzona 20-elementowa tablica liczb o wartościach 10, 15, 20 itd. Zawartość tablicy wyświetl na ekranie. Program napisz z użyciem pętli for i while.
  2. Napisz program wypełniający 26-elementową tablicę typu char kolejnymi literami alfabetu od 'a' do 'z', a następnie wyświetlający te litery w odwrotnej kolejności.
  3. Napisz program, w którym 20-elementowa tablica typu boolean zostanie wypełniona wartościami true dla indeksów nieparzystych i false dla parzystych. Wyświetl wartości z tablicy.