Przykad 10: operacje na elementach tablic, tablice wielowymiarowe

Program pokazuje operacje na elementach tablic, w tym stringw oraz tablic dwuwymiarowych.

  1. Napisz program wyswietlajcy macierz 5x5 z kolejnymi wartociami 1,2,3,4,5 na przektnej
  2. Napisz program wywietlajcy macierz 6x7 wypenion kolejnymi wartociami 1..42