Przykad 2: ptle

Program przedstawia ptle oraz instrukcj switch.

 1. Napisz program, ktry wywietla liczby od 0 do 5 z krokiem 0,5.
 2. Napisz program wywietlajcy nieparzyste liczby z zakresu 1 do 20.
 3. Napisz program liczcy redni, minimum i maksimum dla wprowadzonych n liczb
  • program pyta o liczb iteracji n i kolejne liczby
  • jeeli n<1 lub n>20 program wywietla komunikat o bdzie i koczy prac
  • program podaje redni liczb, jeeli rednia > 4 program wywietla gratulacje
  • program podaje min i max z liczb