Przykad 4: funkcje - deklaracje i definicje

Program przedstawia sposb deklarowania i definiowania funkcji.

 1. Napisz funkcj obliczajc silni (wykorzystaj ptl!).
 2. Napisz funkcj wieksze operujaca na 3 liczbach cakowitych.
 3. Napisz funkcj pisanka wywietlajc pisank, wykorzystaj funkcj powiel.
  Przykad dziaania:
  Podaj rozmiar: 5
  
    ****
   ******
   **++**
   ******
    ****
  
  Zastanw si, jak ograniczy dozwolone rozmiary pisanek.