Przykad 5: wskaniki

Program przedstawia wskaniki i ich wykorzystanie do przekazywania argumentw funkcji.

  1. Napisz funkcj zamiana, pozwalajc na zamian wartoci dwu zmiennych typu double. (*) Czy mona tak operacj wykona bez zmiennej pomocniczej?
  2. Napisz funkcj maxdwie, ustawiajc dwa pierwsze argumenty na wiksze z trzech liczb, a trzeci na zero. Jeeli trzecia warto bya rwna drugiej lub pierwszej, funkcja zwraca -1, w przeciwnym przypadku 0.