Przykad 6: czytanie i zapis do pliku

Program demonstruje odczyt i zapis danych z pliku znak po znaku.

  1. Napisz program podajcy ile jest znakw w pliku.
  2. Napisz program wywietlajcy na wyjciu standardowym zawarto pliku bez odstpw (spacji, tabulatorw, znakw nowej linii)
  3. Napisz program obliczajcy, ile w pliku byo samogosek.
  4. Napisz program zliczajcy wiersze w pliku.
  5. Napisz program wywietlajcy na wyjciu standardowym zawarto pliku pisan duymi literami.
  6. Napisz program zapisujcy do pliku n wierszy po m znakw, podanych przez uytkownika.