Przykad 7: tablice jednowymiarowe, czytanie i zapis do pliku

Program demonstruje tablice jednowymiarowe oraz formatowany odczyt i zapis danych z pliku.

  1. Zmodyfikuj przykad tak, aby w pliku wynikowym znalazy si tylko liczby wiksze od 100.
  2. Zmodyfikuj przykad tak, aby w pliku wynikowym znalazy si tylko liczby z zakresu od 100 do 200.
  3. Zmodyfikuj przykad tak, aby w pliku wynikowym liczby byy umieszczone w odwrotnej kolejnoci.
  4. Zmodyfikuj przykad tak, aby liczby w pliku wynikowym okrelay ile liczb jest wikszych od liczby z danej pozycji.