Przykad 8: struktury

Program demonstruje wykorzystanie struktur.

  1. Zmodyfikuj program tak, aby dla wszystkich osb mona byo poda imi i nazwisko
  2. Napisz fragment kodu pozwalajcy odczyta dane osoby z pliku
  3. Napisz fragment kodu pozwalajcy zapisa dane osoby do pliku