Przykad 9: dynamiczna alokacja pamici

Program pokazuje dziaanie funkcji malloc, calloc, free.

  1. Napisz program generujcy tablic wypenion znakami alfabetu a..z o podanej dugoci. Wartoci w tablicy powinny by 'zaptlone'. Wypisz wyniki korzystajc z ptli i z funkcji printf.