Przykład 1: podstawy, instrukcja warunkowa

To jest najprostszy program w języku C :)

Kompilatory do testów online:
http://codepad.org
http://www.ideone.com

  1. Przygotuj wskazane IDE Visual Studio C++ do pracy
  2. Stworz projekt testowy i wprowadź kod jak niżej
  3. Uruchom kod wewnątrz IDE
  4. Sprowokuj błędy: brak średnika, tekst w apostrofach zamiast cudzysłowów, nie domknięty cudzysłów, nazwa metody print zamiast printf, przecinek zamiast kropki dla liczby typu double; zobacz jakie są komunikaty
  5. Jaki jest wynik dzielenia 2 liczb całkowitych?
  6. Stworz nowy projekt i napisz program Kalkulator, pozwalający wykonać jedno z czterech działań podstawowych na liczbach zmiennoprzecinkowych. Wybór działania na podstawie liczby 1,2,3 lub 4 podanej przez użytkownika. Kalkulator powinien operować na zmiennych typu double.
  7. Jak zabezpieczyć program Kalkulator przed błędem dzielenia przez zero?