Przykład 10: operacje na elementach tablic, tablice wielowymiarowe

Program pokazuje operacje na elementach tablic, w tym stringów oraz tablic dwuwymiarowych.

  1. Napisz program wyswietlający macierz 5x5 z kolejnymi wartościami 1,2,3,4,5 na przekątnej
  2. Napisz program wyświetlający macierz 6x7 wypełnioną kolejnymi wartościami 1..42