Przykład 11: dynamiczna alokacja pamięci

Program pokazuje działanie funkcji malloc, calloc, free.

  1. Napisz program, który liczy średnią z n liczb i wyświetla je w odwrotnej kolejności
  2. Napisz program z funkcją, która zamienia wielkość liter w ciągu (tablicy znaków)
  3. Napisz program tworzący ciąg znaków losowej długości wypełniony losowymi znakami wybranymi z małych liter alfabetu
  4. Napisz program generujący tablicę o podanej długości wypełnioną znakami alfabetu a..z. Wartości w tablicy powinny być 'zapętlone'. Wypisz wyniki korzystając z pętli i z funkcji printf.
  5. Napisz program z funkcją, która liczy ile jest samogłosek w ciągu