Przykład 12: czytanie i zapis do pliku

Program demonstruje odczyt i zapis danych z pliku znak po znaku.

  1. Napisz program podający ile jest znaków w pliku.
  2. Napisz program wyświetlający na wyjściu standardowym zawartość pliku bez odstępów (spacji, tabulatorów, znaków nowej linii)
  3. Napisz program obliczający, ile w pliku było samogłosek.
  4. Napisz program zliczający wiersze w pliku.
  5. Napisz program wyświetlający na wyjściu standardowym zawartość pliku pisaną dużymi literami.
  6. Napisz program zapisujący do pliku n wierszy po m znaków, podanych przez użytkownika.