Przykład 13: tablice jednowymiarowe, czytanie i zapis do pliku

Program demonstruje tablice jednowymiarowe oraz formatowany odczyt i zapis danych z pliku.

  1. Zmodyfikuj przykład tak, aby w pliku wynikowym znalazły się tylko liczby większe od 100.
  2. Zmodyfikuj przykład tak, aby w pliku wynikowym znalazły się tylko liczby z zakresu od 100 do 200.
  3. Zmodyfikuj przykład tak, aby w pliku wynikowym liczby były umieszczone w odwrotnej kolejności.
  4. Zmodyfikuj przykład tak, aby liczby w pliku wynikowym określały ile liczb jest większych od liczby z danej pozycji.