Przykład 3: funkcje standardowe

Program przedstawia funkcje standardowe z biblioteki math i stdlib.

 1. Napisz program wyświetlający tabelę wartości funkcji sin(x) dla x z zakresu zero do Pi z wybraym krokiem (np. 0,1), zadbaj o czytelność wydruku.
 2. Napisz program wyświetlający n liczb pseudolosowych.
 3. Napisz program drukujący n rzędów gwiazdek o losowej długości, np.:
  Podaj n: 4
  ******************
  ********
  *************
  ***************