Przykład 4: funkcje - deklaracje i definicje

Program przedstawia sposób deklarowania i definiowania funkcji.

 1. Napisz funkcję obliczającą silnię (wykorzystaj pętlę!).
 2. Napisz funkcję wieksze operujaca na 3 liczbach całkowitych.
 3. Napisz funkcję ufo wyświetlającą UFO, wykorzystaj funkcję powiel.
  Przykład działania:
  Podaj rozmiar: 5
  
    ***
    *****
  ****+++****
   *******
    *****
  
  Zastanów się, jak ograniczyć dozwolone rozmiary UFO.