Przykład 5: operacje na tekstach, złożone warunki logiczne

Program przedstawia różne metody przetwarzania tekstów oraz operatory logiczne.

  1. Przetestuj działanie funkcji fgets oraz gets. Dlaczego po scanf potrzebne jest wywołanie getchar?
  2. Sprawdź jak działa funkcja atoi, jeżeli przekazuje się jej różne (również błędne) ciągi znaków.
  3. Napisz funkcję czy_przestepny zwracającą 1 jeżeli rok przekazany jako argument jest przestępny, a 0 jeżeli nie jest. Użyj jej w programie.
  4. Dodaj do programu sprawdzenie, czy data początkowa jest wcześniejsza/równa od końcowej.
  5. Zamień pętlę w programie na do..while, a potem na while. Nie zmieniaj nazewnictwa zmiennych!