Przykład 10: Otoczenia matematyczne, numeracja wzorów

Przygotować dokument zawierający wszystkie pokazane otoczenia matematyczne oraz co najmniej 6 numerowanych wzorów (dla 2 numerację pominąć). Trzy wzory powinny posiadać etykiety i w tekście powinny się pojawić odwołania do nich i do stron, na ktorych się znajdują.