Przykład 11: Przykłady wzorów matematycznych

Przygotować dokument zawierający wzory zawierające pokazane w przykładach konstrukcje, ze szczególnym uwzględnieniem ułamków piętrowych, pierwiastków z rozbudowanym stopniem i złożonymi wyrażeniami podpierwiastkowymi, a także złożonymi wyrażeniami w granicach całkowania lub sumowania. UWAGA! nie zajmujemy się sensem matematycznym wzorów ;)