Przykład 3: strona tytułowa, wyrównywanie, numeracje, przypisy, rozmiary i wyróżnienia tekstu

Należy wykonać polecenia umieszczone w treści przykładu, sprawdzić działanie otoczenia verbatim, rozbudować dokument aby były w nim akapity wyrównane w różny sposób i aby łącznie zajmował co najmniej 3 strony. Należy też zmienić początkowe numery stron. W treści dokumentu zastosować \tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, \large, \Large, \LARGE, \huge, \Huge oraz \textit, \emph, \textsf, \texttt.