Przykład 9: własne numeracje i wyliczenia

Przygotować numerację postaci: 1., 1.1., 1.1.1. oraz wyliczenie z myślnikami na pierwszym poziomie, strzałkami w prawo na drugim poziomie i podwójnymi strzałkami w prawo na trzecim poziomie (bez użycia \item[]).